S’elimina l’IVA en el cànon de l’aigua

1310

La Direcció General de Tributs de l’Estat conclou que el cànon de l’aigua no està subjecte a l’Impost sobre el Valor Afegit. Això vol dir que a partir de la pròxima factura bimensual que s’emetrà en uns dies, l’import del cànon ja no inclourà l’IVA en cap dels trams. Podeu consultar les tarifes actualitzades a l’apartat d’Hoserpi.

Segons comunica l’Agència Catalana de l’Aigua, el passat 14 de març de 2022, es va rebre resposta a la consulta vinculant V05502-22, en què la Direcció General de Tributs de l’Estat conclou que el cànon de l’aigua no està subjecte a l’Impost sobre el Valor Afegit.

En l’esmentada consulta, s’assenyala, de manera expressa, que aquesta conclusió suposa, a partir d’aquesta data, un canvi de criteri respecte al que mantenia la mateixa Direcció General de Tributs, entre d’altres, en la consulta vinculant de 27 de febrer de 2020, número V0497-20.

Per aquesta raó, a partir del 15 de març l’Agència Catalana de l’Aigua no aplicarà l’IVA a les liquidacions ni autoliquidacions del cànon de l’aigua, de forma que tan sols s’haurà d’ingressar el cànon que s’ha consignat a les factures d’aigua. En conseqüència, en el cas del cànon, la factura ja no contindrà IVA per tractar-se d’una operació no subjecte a l’impost.

Comparteix