Convocatòria de Ple Extraordinari per aquest divendres

931

Convocatòria de sessió del Ple de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, amb caràcter extraordinari, per aquest divendres 1 de desembre de 2017 a les 19.30h a celebrar a la Sala de Plens.

Ordre del dia:

  1. Aprovació de la redacció del text sobre els ajuts del Fons Social d’aplicació al personal funcionari i laboral de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola.

2. Aprovació amb caràcter definitiu la relació concreta, individualitzada i valorada dels béns i drets a ocupar de la finca de Can Cardús per a l’execució de les obres: «Desviament del carrer Esparreguera».

3. Aprovació inicial del pressupost general, les bases d’execució, la plantilla de personal i la relació de llocs de treball per a l’exercici 2018 de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola.

Podeu visualitzar i descarregar el decret de convocatòria a continuació:

Comparteix