Convocatòria de Ple Extraordinari el Divendres, 10 d’agost

958

Convocatòria de sessió del Ple de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, amb caràcter extraordinari, per al divendres, dia 10 d’agost de 2018, a les 9:15 hores del matí,  celebrar a la Sala de Plens, amb el següent ordre del dia:

Ordre del dia:

1.- Modificació de la Plantilla i de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola.

2.- Aprovació inicial del projecte d’ampliació del cementiri municipal.

3.- Aprovació del Compte General 2016.

4.- Donar compte informe d’intervenció sobre el Període Mig de Pagament a proveïdors – 2on trimestre 2018.

5.- Donar compte informe d’intervenció pel compliment d’obligacions contemplades a l’ordre HAP/2105/2012,  d’1 d’octubre, modificada per l’ordre HAP/20282014, de 7 de novembre –  llei orgànica 2/2012 – 2on. trimestre 2018.

6.- Aprovació del projecte d’abastament d’aigua a Can Rovira de l’Estela.

Comparteix