Convocatòria de Ple Ordinari el proper dijous, 22 de novembre

993

Convocatòria de sessió del Ple Ordinari de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola per al dijous, 22 de novembre de 2018, a les 19.30h del vespre a la Sala de Plens.

Amb el següent ordre del dia:

Part resolutiva:

1.- Aprovació de la minuta d’actes de les sessions plenàries de 20 de setembre i 18 d’octubre de 2018.

2.- Donar compte informe d’intervenció sobre el període mig de pagament a proveïdors –  3r.  trimestre  2018

3.- Donar compte del decret d’alcaldia d’aprovació del cost efectiu dels serveis corresponent a l’exercici 2017, d’acord amb els  formularis de subministrament d’informació al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en compliment de les obligacions contemplades a l’Ordre HAP/2075/2014

4.- Donar compte informe d’intervenció per al compliment d’obligacions contemplades a l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, modificada per l’ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre-  Llei Orgànica 2/2012 – 3r.  trimestre  2018

5.- Adhesió a l’Associació Camí Ramader de Marina. De la Cerdanya al Penedès, anualitat 2019.

6.- Moció presentada pel grup Municipal d’Esquerra Republicana, Moviment Ciutadà Hostalatenc i la regidora Marta Casas Comas, a favor de la Resolució 92/XII del Parlament de Catalunya.

7.- Moció presentada pel grup Municipal d’Esquerra Republicana, Moviment Ciutadà Hostalatenc i la regidora Marta Casas Comas, a favor de l’absolució dels presos polítics.

8.- Moció presentada pel grup Municipal d’Esquerra Republicana, demanant el nomenament de la Plaça U d’Octubre als Hostalets de Pierola

Part de seguiment i control:

9.- Donació de compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia-Presidència des del núm. 480/2018 al núm. 648/2018.

10.- Assumptes sobrevinguts.

11.- Precs i preguntes.

Podeu visualitzar i descarregar el decret de convocatòria a continuació:

Comparteix