Què és el Document de Voluntats Anticipades?

484

En l’article mensual que ens fa arribar el CAP de Piera parlem del Document de Voluntats Anticipades que regula quin tracte mèdic i quines decisions podem preveure en cas que ens trobem, en un futur, en una situació que no tinguem la possibilitat de comunicar-les. Una expressió de redactat lliure que afecta la donació d’òrgans o com volem ser enterrats.

Les voluntats anticipades o testament vital són unes instruccions que una persona major d’edat, amb capacitat suficient i de manera lliure, que s’adreça a l’equip sanitari responsable, per tal que les tingui en compte quan la persona es trobi en una situació en què les circumstàncies que concorrin no li permetin expressar personalment la seva voluntat.

La declaració de voluntats anticipades (DVA) és un document en el qual podeu explicar per endavant quin tractament mèdic voleu rebre. El podeu redactar fins i tot quan no patiu cap malaltia i es pot modificar o anul·lar en qualsevol moment.

L’objectiu és mantenir el respecte a les decisions personals dels pacients i augmentar la seguretat dels professionals a l’hora de respectar-les. No hi ha cap DVA que sigui l’oficial i el contingut és lliure i no està estandarditzat perquè depèn de la singularitat de la persona que l’escriu. Tanmateix, hi ha diferents models que poden servir de guia. Qui millor us pot aconsellar són les treballadores socials, els professionals sanitaris o altres persones amb experiència en aquest tipus de documents.

També s’hi poden especificar voluntats relatives a la donació d’òrgans, donació del cos per a la investigació científica o la voluntat sobre l’enterrament o la incineració, entre d’altres. Igualment en el DVA es pot fer constar la voluntat de rebre l’eutanàsia. Aquesta voluntat tindrà la consideració formal de sol·licitud per rebre aquest acte assistencial quan es compleixen els requisits establerts per la Llei orgànica 3/2021.

És aconsellable designar un representant per fer d’interlocutor amb l’equip sanitari quan la persona que ha realitzat el document de voluntats anticipades ja no està capacitada per prendre decisions mèdiques i comunicar-les. Per tal de garantir la validesa del DVA s’ha de signar davant de tres testimonis o d’un notari.

Més informació a Canal Salut.

Comparteix