L’Escola Renaixença formarà part del programa Escola Nova 21

2119

Amb la inclusió de l’Escola Renaixença dins del programa Escola Nova 21, el centre hostaletenc participarà d’un ecosistema educatiu avançat que intercanviï, que aprengui, que millori el seu treball i que ajudi al canvi educatiu de tot el sistema.

El passat dimarts es feia pública la relació de centres escolars seleccionats per participar en el programa Escola Nova 21. Dins del grup de 481 centres escollits es troba l’Escola Renaixença dels Hostalets de Pierola. La inclusió en aquest projecte és una oportunitat de millora molt important de la que seran protagonistes els infants i famílies hostaletenques, així com tota la comunitat educativa.

Molts mestres i professors, mares i pares, responsables públics i persones interessades en l’educació prenen consciència de la necessitat de superar el model d’ensenyament transmissor i possibilitar que els infants i joves puguin gaudir a l’escola d’experiències d’aprenentatge rellevants i amb sentit, que els permetin esdevenir persones autònomes amb una vida plena. Però, ¿quines són les competències que ho faran possible? ¿Com garantir l’assoliment d’aquestes competències a tota la població? ¿I quines pràctiques d’aprenentatge les desenvoluparan? ¿Com es mesurarà l’assoliment dels aprenentatges?

Escola Nova 21 cerca respostes a aquestes qüestions en un procés de treball conjunt entre escoles, comunitat educativa, entitats, universitats i institucions internacionals. Un procés que ajudi a dibuixar les claus que permetin definir un objectiu conjunt per a un sistema educatiu avançat. Parteix del convenciment que l’educació millora a través de la col·laboració, l’intercanvi i l’aprenentatge mutu entre alumnes, entre mestres, entre escoles i entre societats.

El treball conjunt durant els tres anys de durada del programa ha de generar un ecosistema educatiu avançat que creixi i ajudi el conjunt del sistema a canviar, millorant-ne la fonamentació i el treball, la manera que contribueixi a l’onada de canvi educatiu que es dóna a la nostra societat i a molts indrets del món.

El mètode de treball es desenvoluparà de la següent manera:

1. Anàlisi, identificació i disseny del canvi

2. Accions de capacitació intensiva

3. Material i guies per a la transformació

4. Edició de materials

5. Sensibilització

 

Comparteix