Estat de sequera a excepcionalitat

76

Els esperats episodis de pluja caiguda les darreres setmanes i la conseqüent millora de reserves d’aigua al llarg del territori permeten passar de la fase 1 d’emergència a l’excepcionalitat en l’estat de sequera. Tot seguit us detallem el més destacat de com queda la normativa en aquest sentit.

Tot i les bones xifres de pluja i neu caiguda en els darrers mesos, la sequera continua sent una de les principals preocupacions del país en la que s’apliquen mesures d’estalvi de consum i restriccions. Amb l’entrada a l’estat d’excepcionalitat per sequera, es passa del semàfor vermell al taronja i cal tenir en compte que:

  • El volum d’aigua per habitant i dia és de 230 litres.
  • Queda prohibit regar zones verdes i jardins públics i privats amb algunes excepcions com per regs de supervivència d’arbres o de plantes amb la mínima quantitat d’aigua indispensable, de 20 h a 8 h, i només mitjançant reg gota a gota o regadora.

Per altra banda i coincidint amb l’arribada de l’estiu es fan públiques, també, les condicions i els casos específics que permeten omplir o no les piscines i que es concreten a continuació:

  • No es permet, en cap cas, l’ompliment de piscines privades d’ús individual o unifamiliar.
  • No es poden omplir ni reomplir aquelles piscines sense sistemes de recirculació d’aigua. Les que sí tinguin sistema de recirculació ho han de fer en les quantitats mínimes indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.
  • Es permet el reompliment parcial o primer ompliment (si són de nova construcció o han sofert obres de rehabilitació o modificació del vas) de piscines d’ús públic (article 2.2 del Reial Decret 742/2013) i també les piscines d’ús privat tipus 3A (article 2.3.a del Reial Decret 742/2013), que disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats
    indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua. Això inclou piscines municipals o altres d’accés públic com les dels establiments turístics, centres esportius, centres lúdics o similars, les d’instal·lacions juvenils inscrites al Registre d’Instal·lacions Juvenils de la Direcció General de Joventut, col·legis majors o similars, i també les piscines d’ús privat de les comunitats de propietaris, agroturisme o similars. També inclou piscines d’ús terapèutic ubicades en hospitals i centres d’educació especial.
  • Es permet l’ompliment i el reompliment de les piscines d’ús privat de tipus 3B, definides a l’article 2.3.b del Reial decret 742/2013, de 27 de setembre, que estiguin destinades al bany de persones que disposen d’una avaluació del grau de discapacitat en què consta que pateixen alteracions de la conducta.
  • En centres educatius, és permès l’ompliment complert o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres destinades al bany d’infants.
  • Aquestes limitacions no s’apliquen a les piscines d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament i de sanejament públiques.

Documentació relacionada:
Web sequera Generalitat de Catalunya
Visor de la sequera (Agència Catalana de l’Aigua)
Restriccions excepcionalitat (maig 2024)
Excepcionalitat Piscines (maig 2024)
Notícia Fase 1 (publicada l’1 de febrer)

Comparteix