Les factures de l’aigua per e-mail

818

Coincidint amb la facturació bimensual d’aquest setembre, l’empresa municipal de gestió de l’aigua ha estrenat el programa que envia les factures digitalment. Una acció que aporta un estalvi considerable en la reducció d’impressió i repartiment de cartes que, fins ara, representava un esforç important de temps i personal.

Hoserpi SL ja ha estrenat el sistema d’enviament per correu electrònic de les factures amb el consum de juliol i agost. Un servei molt més directe que simplifica la comunicació i s’adapta a l’època actual. El canvi representa un estalvi en la impressió i la feina d’ensobrar amb el voltant de 1.600 cartes i més de 40 hores de preparació i repartiment que, des d’ara, es redueix a uns minuts.

Per altra banda, cal informar que encara hi ha titulars de comptadors que no han notificat l’e-mail on volen rebre la factura. Recordem que es pot presentar l’actualització de dades a recepció de l’Ajuntament o per correu electrònic tal com es va publicar a la notícia el passat mes d’agost i a través del document adjunt.

DOCUMENT ACTUALITZACIÓ DE DADES:
Hoserpi_formulari

Comparteix