Educació dimensionarà l’IE Renaixença

101

Aquest dimecres es va celebrar a l’auditori Cal Figueres el Consell Escolar municipal dels Hostalets de Pierola, que va comptar amb la presència de la directora dels serveis territorials d’Educació a la vegueria Penedès, Pilar Rodríguez, Maria J. Bandera, cap de l’Àrea per a la Coordinació i Planificació Escolar, i que va tenir com a principal assumpte de la sessió les futures mesures que adoptarà la Generalitat i que va tenir com a principal assumpte de la sessió les futures mesures que adoptarà la Generalitat de Catalunya a l’IE Renaixença.

El centre compta actualment amb l’autorització per desplegar dues línies – dues aules per nivell – des de I3 fins a 4t d’ESO. El passat 22 de març el departament d’Educació de la Generalitat va comunicar formalment a l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola la decisió de dimensionar el centre a la seva realitat actual, és a dir, a una línia i mitja, amb la possibilitat d’ampliar-la de nou a dues si canvien les necessitats reals del municipi.

El departament d’Educació vol implementar un reajustament pel que fa als recursos i l’estructura docent de l’escola davant el context actual dels Hostalets de Pierola en quant al seu índex de natalitat i realitat demogràfica, alhora que ordenar les ràtios de places per curs i els criteris d’assignació de places pel que fa a alumnes que no estan empadronats al municipi.

Durant la reunió es van donar tots els detalls i es van atendre els dubtes i consultes dels membres de la comunitat educativa al voltant d’aquesta mesura. Tant la representant de la Generalitat com el govern municipal que va assistir al Consell, amb la presència de l’alcalde, Gerard Parcerisas, i la regidora d’Educació, Carme Zaragoza, entre d’altres, es va transmetre un missatge de tranquil·litat, assegurant que aquest canvi, que es farà efectiu a partir del curs 2025-26, no tindrà cap efecte en el projecte educatiu ni en la qualitat formativa de l’IE Renaixença.

Gerard Parcerisas ha subratllat que «Totes les famílies dels Hostalets de Pierola tindran la plaça absolutament garantida a l’IE Renaixença. En els darrers mesos havíem reclamat insistentment al departament d’Educació que confirmés aquesta proposta de dimensionament que ens havia traslladat de manera informal fins llavors i que no ens va confirmar oficialment fins fa tres setmanes».

Des del govern dels Hostalets sí lamenten, però, que aquest canvi i la demora en la presa de la decisió per part del departament d’Educació obligarà a modificar el projecte constructiu de remodelació del centre en què s’estava treballant des de fa força anys.

La regidora d’Educació, Carme Zaragoza, ha explicat que «hem trigat un any a conèixer les intencions del departament d’Educació i ara la mesura ens farà replantejar l’obra quan el projecte executiu es trobava pràcticament enllestit per l’equip d’arquitectes. Instarem a la Generalitat de Catalunya que ens ofereixi una solució als barracons de les línies d’ESO i que es faci càrrec dels costos i el condicionament de la instal·lació».

En aquest sentit, l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola acordarà, en consens amb la comunitat educativa, qualsevol modificació o actualització que s’incorpori en el projecte constructiu del centre.

IE Renaixença

El curs 2020-21 l’escola Renaixença esdevenia en institut-escola, incorporant l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) amb dos nous grups de 1r d’ESO i que en els cursos successius es va anar desplegant progressivament tots els cursos de secundària fins que en aquest curs 2023-24 s’ha completat amb la incorporació del 4t d’ESO.

Aquest canvi va donar l’oportunitat a totes les famílies del municipi de dur a terme als Hostalets de Pierola l’educació dels seus fills i filles fins als 16 anys, alhora que reforçava i donava continuïtat al projecte educatiu de l’escola.

En els darrers anys l’institut-escola ha absorbit una arribada d’alumnes d’altres localitats que ha estat notable en algunes línies, una situació que es reprodueix a molts altres municipis i que causa certs desajustos pel que fa a la planificació, assignació de recursos i estructura de personal dels centres educatius. Actualment, el 35% de l’alumnat de l’IE Renaixença és d’altres municipis. Aquests són alguns dels arguments que el departament d’Educació justifica per adoptar noves polítiques de dimensionament dels centres del país, com és el cas de l’IE Renaixença.

Cronologia

• Mandat 2015-19: S’inicien les converses amb el Departament d’Educació per tal d’aconseguir impulsar el projecte d’institut-escola i es comença a aportar tota la documentació necessària. En aquell moment el departament ens va marcar tres requisits per assolir la secundària, i que es complien:
– Continuïtat del projecte educatiu – Escola Nova 21
– Que l’escola Renaixença tingués dues línies des de I3 fins a 6è.
– Que l’institut de referència d’aleshores estigués saturat.

• La tardor del 2019 s’aprova formalment constituir l’Institut Escola Renaixença.
• El curs 2020-21 s’inicien les dues primeres línies de 1r d’ESO.
• El 13 de juliol del 2021 es signa el conveni de col·laboració de l’execució de les obres d’ampliació de l’edifici entre el departament d’Educació i l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola.
• El curs 2021-22 s’incorporen dues línies de 2n d’ESO.
• A principis d’estiu del 2022 es licita la redacció del projecte d’ampliació.
• L’agost del 2022 s’adjudica la redacció del projecte a l’empresa guanyadora.
• El curs 2022-23 s’incorporen dues línies de 3r d’ESO.
• El gener del 2023 es lliura la darrera versió del projecte al departament d’Educació a l’espera de la seva validació
• El curs 2023-24 s’incorporen dues línies de 4t d’ESO.
• El 22 de març del 2024 el departament d’Educació emet un informe anunciant la decisió de redimensionarde l’IE Renaixença.
• El 17 d’abril del 2024 es presenta al ple ordinari de Consell Escolar Municipal la situació actual de l’IE Renaixença.
• En aquests moments l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola haurà de modificar el projecte per redimensionar el centre educatiu de 2 a 1,5 línies.

Comparteix