Inici de les obres d’urbanització al carrer d’Àngel Guimerà

913

Durant aquesta setmana han començat les obres d’urbanització del carrer d’Àngel Guimerà. Tindran una durada d’unes 6 setmanes i durant aquest temps el carrer romandrà tallat.

La urbanització d’aquest carrer correspon a la primera fase del projecte que té com objectiu urbanitzar els quatre carrers que envolten la illa. Aquesta actuació es farà en el correspon tram comprés entre els carrers de l’Escorxador i la Baixada a la depuradora, sobre una extensió de 883,05m² .

Les actuacions previstes són les necessàries per dotar dels serveis urbanístics l’edifici del Centre de Serveis per la Gent Gran, que es troba en la recta final de la seva execució. Són les següents:

  • Fresat del paviment existent a la via.
  • Desmunts i farcits per a la nova vorera.
  • Excavació de rases per a canalització d’instal·lacions:
  • Sanejament d’aigües pluvials.
  • Aigua Potable.
  • Gas natural.
  • Reparació de paviment de mescla bituminosa en fred a les zones on no ha de ser pavimentat de nou.
  • Canalització d’instal·lacions.
  • Pavimentació amb formigó continu sobre sub-base de tot-u artificial de 20cm amb encintat de llamborda i voreres de llamborda i paviment tàctil.
  • Senyalització.

planta-obra-angel-guimera

Comparteix