Moviment de terres de Cespa

805
Tal com estava previst i s’havia anunciat arrel de la publicació del passat 14 de maig, ja han començat les obres de moviment de terres que l’empresa Cespa GR, SA està fent per a la realització de l’obra de millora d’una finca agrícola per al conreu de vinya situada a la parcel·la 12 del polígon 8. 
.
L’objecte del projecte és millorar les característiques originals del terreny per afavorir les condicions de productivitat agrícola, així com les pràctiques i activitats del treball del sòl, com les sembres, plantacions, collites… També es millora el drenatge superficial de l’aigua i s’estableixen mesures de control de l’erosió per garantir al màxim el seu aprofitament agrari.
.

Es dona la circumstància que els treballs són executats per la mateixa empresa explotadora de l’abocador i les terres procedents de l’excavació per millorar la finca agrícola seran aprofitades per a la clausura de trams plens de l’abocador, situat molt proper a l’àmbit de l’obra.

.

La durada prevista d’aquesta execució és d’un màxim de 12 mesos, segons s’especifica en la condició de la llicència. Les tasques van començar, fa uns dies, amb treballs previs i aquesta setmana s’està acabant la rompuda forestal, per la qual cosa es preveu que la setmana vinent comencin les excavacions.

Comparteix