Reglament Orgànic Municipal (ROM)

En aquest apartat es pot consultar el document que estableix els continguts del ROM de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola.

Anunci oficial al Butlletí Oficial de la Província