Obertura de termini per sol·licitar les ajudes a l’escolarització 2018-19

3693

A partir del 29 d’octubre s’inicia el termini per sol·licitar les ajudes a l’escolarització 2018-19, a les que l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola destina 55.000€.

L’objecte de la present convocatòria d’ajuts a l’escolarització consisteix en donar suport als alumnes menors de 25 anys que estiguin empadronats als Hostalets de Pierola i que, durant el curs 2018/19, estiguin cursant estudis d’Educació Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat, mòduls formatius i estudis universitaris en centres públics i/o privats amb títol homologat.

Aquest ajut va destinat al suport en les despeses d’escolarització consistents en el cost de llibres (factures ben desglossades emeses per empreses donades d’alta amb aquest objecte social), aparell informàtic (pels alumnes que segueixen un aprenentatge amb suport informàtic), quota de material exclusivament pels alumnes que no utilitzen llibres i substitutius dels llibres i matrícula per als alumnes de Primària, Secundària i per als alumnes que cursen estudis no obligatoris (Batxillerat, cicles formatius, etc). Per als estudiants d’universitat és un ajut en concepte de matrícula, exclusivament.

Les sol·licituds per a l’esmentada convocatòria s’hauran de presentar, mitjançant imprès que es facilitarà a l’Ajuntament (o descarregar aquí) de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i els dijous de 17 a 19 hores.  El termini de presentació de les sol·licituds és del 29 d’octubre al 29 de novembre de 2018, ambdós inclosos.

Tots els sol·licitants hauran d’estar matriculats durant el curs escolar 2018/19 (inici del curs al setembre/octubre i finalització maig/juny).

Pots descarregar aquí el formulari de sol·licitud

Pots descarregar aquí les bases de la convocatòria

 

 

Comparteix