Obres de millora a diversos carrers dels Hostalets de Pierola

1371

La setmana del 19 de desembre es preveu l’inici dels treballs d’arranjament de la pavimentació de diversos carrers en dos sectors del nucli dels Hostalets de Pierola.

Diversos carrers que comuniquen amb la Ronda Ponent:

  1. El tram del carrer Montserrat en tota la seva longitud que va des del carrer Eladi Conde fins a ronda Ponent.
  2. El tram del carrer Joan Vallès entre el carrer Pompeu Fabra i ronda Ponent.
  3. La totalitat del Carrer Jacint Verdaguer, des del carrer Església fins a ronda Ponent.
  4. La totalitat del carrer Major, des de l’encreuament amb el carrer Isidre Vallès fins a Ronda Ponent en la que es preveu fer la meitat del tram comprès entre l’illa del carrer Major i el passatge Verdaguer.

Les actuacions consisteixen en l’execució d’una capa de rodament de material asfàltic sobre el paviment actual amb l’objectiu de millorar la circulació tant de vianants com de vehicles.

Carrer Poeta Maragall:

Des del seu inici al camí de Can Pujades, fins a l’encreuament amb el Carrer Joan Garcia (aquest tram final ja va ser arranjant a finals de l’any 2016)

poeta-maragallLes actuacions consisteixen en l’execució d’una capa de rodament. L’objectiu és garantir una calçada prou resistent al trànsit dels vehicles pensants que accedeixen al polígon. Per aquest motiu es reforçaran els punts de gir on el trànsit pesant ha malmès més la calçada.

La setmana del 12 de desembre es començaran a executar els treballs previs a l’asfaltat, consistents en la modificació de les rasants de les tapes de serveis.

Tots els talls i restriccions de circulació necessaris se senyalitzaran i s’avisaran amb antelació.

Comparteix