Presentació del Perfil Local de Salut

864

Aquest dimecres, 22 de desembre s’ha presentat a l’auditori Cal Figueres, el Perfil Local de Salut com a resultat d’enquestes i altres valors fruit de la primera fase del Pla Local Salut. A partir de la sessió es crearan comissions de treball per donar resposta a les necessitats hostaletenques. Podeu recuperar la restransmissió en diferit a continuació.

El Perfil Local de Salut és el document que s’ha elaborat com a primera fase del Pla Local de Salut dels Hostalets de Pierola. Hi consta informació ‘de diagnòstic’ molt valuosa i extreta de fonts diverses: enquestes a més de 200 veïnes, dades epidemiològiques, contrast d’opinions d’experts en diversos àmbits, etc. Podeu consultar la documentació exposada a continuació:

Presentació Perfil Local (22-12-2021)
Perfil Local de Salut dels Hostalets de Pierola¡

D’aquesta sessió de diagnosi en derivarà la formació de diverses comissions de treball per poder buscar accions concretes per millorar la salut de les hostaletenques, posant especial èmfasi en els problemes de salut ja detectats. Totes les dades es recolliran en el document definitiu del Pla Local de Salut.

Comparteix