Convocatòria de Ple Extraordinari de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola

881

Convocatòria de sessió del Ple de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, amb caràcter extraordinari, per al dijous, dia 27 d’octubre de 2016 a les 19.30h, a celebrar a la Sala de Plens, amb l’ordre del dia que s’adjunta a continuació i que es pot descarregar aquí

Ordre del dia:

1.- Modificació del cartipàs de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola.

2.- Donar compte del decret núm. 471/2016, de data 24 d’octubre de 2016 de delegació de les atribucions de l’Alcaldia en els regidors i regidores de la Corporació.

3.- Modificació de les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs municipals per a l`exercici 2017.

4.- Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança de Subvencions de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola.

5.- Aprovació del preu públic per la prestació dels serveis de manteniment d’una franja exterior de protecció al voltant de les urbanitzacions.

6.- Modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola.

Comparteix