Ple 28 gener 2022 i JGL

756

Convocatòria extraordinària amb l’aprovació de la modificació de crèdit 1/2022 del pressupost de l’exercici d’aquest any. Disponible la vídeo acta i, a continuació, accés també a la Junta de Govern Local pública per a la contractació del servei de recollida porta a porta de la fracció resta, selectiva i orgànica dels residus municipals.

Comparteix