Ajuts per al foment de la rehabilitació edificatòria d’edificis de tipologia residencial

861

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) va publicar el 28 d’abril les bases reguladores que han de regir l’adjudicació d’aquests ajuts. Podeu consultar el document clicant aquest enllaç.

L’Ajuntament dels Hostalets de Pierola informa que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, ha aprovat les bases per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència pública competitiva i no competitiva, per al foment de la rehabilitació edificatòria d’edificis de tipologia residencial, regulades a la Resolució GAH/904/2016, de 25 d’abril.

Les bases aprovades estipulen les condicions i requisits per accedir a la subvenció amb l’objectiu de promoure en els edificis la conservació, la millora de la qualitat i de la sostenibilitat, i la realització dels ajustos raonables per a una adequació efectiva en matèria d’accessibilitat. Podeu descarregar aquest document per conèixer amb més detalls tots els requisits necessaris, la documentació que cal presentar en cadascuna de les fases del procediment, les especificacions tècniques en les intervencions dels edificis i la quantia màxima de les subvencions.

Les sol·licituds s’han de formalitzar en imprès normalitzat, degudament signades per les persones sol·licitants, amb la documentació requerida obligatòria, i s’han de presentar a l’Oficina Local d’Habitatge del Consell Comarcal de l’Anoia (plaça Sant Miquel, nº5, d’Igualada). Els models dels impresos normalitzats de les sol·licituds es poden obtenir en aquestes dependències comarcals o bé a través de la secció Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya.

Comparteix