Sol·licituds de les ajudes a l’escolarització fins al 4 de novembre

3313

L’objecte de la present convocatòria d’ajuts a l’escolarització consisteix en donar suport als alumnes menors de 25 anys que estiguin empadronats als Hostalets de Pierola i que, durant el curs 2016/17, estiguin cursant estudis d’Educació Primària, Secundària, Batxillerat, mòduls formatius i estudis universitaris en centres públics i/o privats amb títol homologat.

Les sol·licituds per a l’esmentada convocatòria s’hauran de presentar, mitjançant imprès que es facilitarà a l’Ajuntament, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i els dijous de 17 a 19 hores. El termini de presentació de les sol·licituds és del 10 d’octubre al 4 de novembre de 2016, ambdós inclosos.

Aquest ajut va destinat al suport en les despeses d’escolarització consistents en el cost de llibres (factures ben desglossades emeses per empreses donades d’alta amb aquest objecte social), aparell informàtic (per als alumnes que segueixen un aprenentatge amb suport informàtic), quota de material exclusivament per als alumnes que no utilitzen llibres i substitutius dels llibres i matrícula per als alumnes de Primària, Secundària i per als alumnes que cursen estudis no obligatoris (Batxillerat, cicles formatius, etc). Per als estudiants d’universitat és un ajut en concepte de matrícula, exclusivament.

Tots hauran d’estar matriculats durant el curs escolar 2016/17 (inici del curs al setembre/octubre i finalització maig/juny).

Podeu descarregar el díptic informatiu aquí

Podeu llegir el díptic informatiu en el següent document:

Podeu consultar les bases de la convocatòria aquí.

Podeu llegir les bases de la convocatòria en el següent document.

 

Podeu descarregar el document de sol·licitud aquí.

Podeu descarregar l’edicte aquí.

 

 

Comparteix