Desratització del clavegueram dels Hostalets de Pierola

1420

La regidoria de Medi ambient de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola va iniciar el passat mes de juliol el programa de desratització del clavegueram del poble.

Aquest any les condicions climatològiques han facilitat la proliferació de la plaga de rosegadors, ja que la manca de pluges ha augmentat el creixement natural de l’espècie.

Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola va iniciar la campanya de desratització. Els dies 12, 13 i 14 de juliol es va iniciar el protocol d’actuació posant esquers de biocida penjant dels embornals o tapes dels col·lectors. Transcorreguts 15 dies, el passat 28 de juliol, es va fer un repàs de manteniment. En aquesta repassada s’han observat els punts que havien estat consumits completament i es reemplacen per nous esquers.

Amb aquesta actuació s’eliminarà la plaga de rosegadors. Tot i així, es continuarà inspeccionant el clavegueram periòdicament per tal de controlar l’evolució de la presència de l’espècie.

A continuació podeu consultar els punts on s’ha desenvolupat la campanya i s’han instal·lat esquers.

embornals amb esquers

Comparteix