Cartipàs: organització política

Cartipàs mandat 2019-2023
Primer Ple del mandat després de la presa de possessió on es constitueix el nou govern i s’indiquen les tasques, funcions i retribucions dels càrrecs electes.
Sessió plenària 17 de juliol de 2019

Modificació cartipàs mandat 2019-2023
Amb motiu de la substitució del regidor Xavier Forner per la regidora Iolanda Gallardo s’adapta el cartipàs vigent.
Sessió plenària 20 de novembre de 2019