Cost de les campanyes institucionals

L’Ajuntament dels Hostalets de Pierola no disposa d’una partida fixa destinada a campanyes institucionals per bé que, puntualment, hi ha projectes i esdeveniments que inclouen costos dels quals se’n deriven informacions pròpies que poden tenir la mateixa consideració.

 • Campanya de compostatge casolà 3.800€ (desembre 2023-febrer 2024)
 • Campanya Festa Major sostenible (juliol 2023)
  Gots reutilitzables: 414,93€
 • Campanya menstrual 589.45€ (març 2023)
 • Campanya de Civisme 298.87€ (febrer 2023)
 • Campanya informativa del sistema de recollida Porta a porta (octubre 2022)
  Cost en partida pressupostària: 15.190.99€ (Detall campanya PapDecret alcaldia)
 • Campanya Consulta popular 21M sobre l’ampliació de l’abocador (març 2021)
  Cost en partida pressupostària: 7.279,44€
 • Vídeo promocional Llar d’infants (abril 2021)
  Cost de gravació i muntatge: 500,94€
 • Vídeo resum Arbre dels records (juny 2021)
  Cost de gravació i muntatge: 108,90€
 • Vídeo promocional Turisme i xarxes Els Hostalets de Pierola (2020)
  Cost de gravació i muntatge: 726€