Cost de les campanyes institucionals

L’Ajuntament dels Hostalets de Pierola no disposa d’una partida fixa destinada a campanyes institucionals per bé que, puntualment, hi ha projectes i esdeveniments que inclouen costos dels quals se’n deriven informacions pròpies que poden tenir la mateixa consideració.