Composició política del consistori

L’Ajuntament dels Hostalets de Pierola amb CIF P0816100B està situat a la plaça Cal Figueres 1 i consta d’11 regidors, actualment està governat per l’acord entre els partits d’Esquerra Republicana de Catalunya i Junts pels Hostalets.
La composició del consistori és la següent:

Gerard Parcerisas Valls (ERC)
Alcalde dels Hostalets de Pierola i regidor de Medi Ambient, Protocol i Parcs i Jardins.
Veure currículum
Veure agenda

gerardparcerisas@elshostaletsdepierola.cat

Jordi Parcerisas Valls (Junts)
1a Tinença d’Alcaldia, regidor d’Urbanisme, Obres i Serveis, Parcs i jardins, Comunicació i Noves tecnologies i Hoserpi SL. Direcció i coordinació dels Serveis Territorials i membre del Consell Comarcal de l’Anoia. Veure currículum

jordiparcerisas@elshostaletsdepierola.cat

Gemma Fabrés Casals (ERC)
2a Tinença d’Alcaldia, regidora de Festes, Joventut, Hisenda i Tradicions. Direcció i coordinació de l’Àrea de Serveis Generals. Veure currículum…

gemmafabres@elshostaletsdepierola.cat

Irene Abad Gil (ERC)
3a Tinença d’Alcaldia, regidora d’Acció social, Comunicació i Noves tecnologies, Gent Gran i Salut. Direcció i coordinació de l’Àrea de Serveis Personals i membre del Consell Comarcal de l’Anoia. Veure currículum

ireneabad@elshostaletsdepierola.cat

Xavi Alberich Ruiz (ERC)
Regidor d’Acció de Govern (governació, règim intern i personal), Urbanitzacions i Hoserpi SL.
Veure currículum

xavialberich@elshostaletsdepierola.cat

Iolanda Gallardo Magdaleno (ERC)
Regidora de Promoció Econòmica i Ocupació, Esports i Turisme.
Veure currículum

iolandagallardo@elshostaletsdepierola.cat

Àngels Lorés Otzet (Junts)
Regidora d’Atenció i Participació ciutadana, CRIP, Cultura, Ensenyament, Tradicions i Transparència.
Veure currículum

angelslores@elshostaletsdepierola.cat

Daniel Vendrell Domínguez (Sumem)
Regidor de l’oposició i exalcalde (2011-2019). Representant de la Comissió per a la prevenció de Risc Social i de la Comissió Especial del dipòsit controlat de Can Mata i Ecoparc 4.

vendrelldd@elshostaletsdepierola.cat

Carme Zaragoza Otón (Sumem)
Regidora de l’oposició. Representant de la Comissió Especial de Comptes i de la Comissió Especial per a la prevenció de Risc Social i membre del Consell Comarcal de l’Anoia.

zaragozac@elshostaletsdepierola.cat

Jaume Trias Cambra (Sumem)
Regidor de l’oposició. Representant de la Comissió del POUM i a la Comissió Especial de Comptes.

triascj@elshostaletsdepierola.cat

Jordi Ramas Hinojosa (Sumem)
Regidor de l’oposició. Representant de la Comissió del POUM i de la Comissió Especial del dipòsit controlat de Can Mata i Ecoparc 4.

ramashj@elshostaletsdepierola.cat

Tots els representants electes es reuneixen bimensualment en els Plens Municipals i en algunes de les quatre comissions especials (POUM, Comptes, Prevenció Risc Social i Dipòsit controlat de Can Mata i Ecoparc).

Per altra banda, la Junta de Govern Local és l’òrgan col·legiat executiu, d’assistència i assessorament on es decideixen els aspectes en relació a l’administració ordinària per delegació d’alcaldia i del Ple municipal. Està representat per l’Alcalde i les tres Tinences d’Alcaldia i es reuneixen el segon i quart dimecres de cada mes.

Podeu consultar la taula amb les funcions i retribucions anuals dels regidors i regidores dels Hostalets de Pierola per a l’actual mandat 2019-2023.

El cartipàs d’aquest mandat es va aprovar en el Ple del 17 de juliol de 2019 i es va modificar el del 13 de novembre del mateix any amb la renúncia del regidor Xavier Forner i la incorporació de la regidora Iolanda Gallardo.